FANDOM


Lars Olsen Aukrust (2.10.1886) var en norsk politiker for Bondepartiet og bestyrer bl.a. på Storsteigen landbruksskole i Alvdal. Han var representant på Stortinget fra Hedmark fra 1928-1930 (sup.) og 1934 til 1936.

Aukrust var født på Aukrust i Lom. Foreldre var Olav Olsen Aukrust (1851-1931) og Marit Paalsdatter Andvord (1864-1936). Han avla eksamener ved Storhove landbruksskole i 1907 og Norges landbrukshøyskoles jordbruksavdeling i 1911. Han var lærer, fylkesagronom, og landbruksskolebestyrer.

Hans sønner Odd Aukrust og Kjell Aukrust ble kjente for henholdsvis forskning innenfor statistikk og kunst/forfatterskap.