Flåklypa Wiki
Advertisement

Historie[]

Folk & fe[]

Født 1910, Tromsø. Hjemmeværende. Tok 1. juli 1938 Wella-permanent og har siden virket noe oppfarende og nervøs. Hun er eier av en pelagonia. Nærmere opplysninger bes sendt forbundets sekretariat eller nærmeste fjøsnoteringslag.

Opptredener[]

Advertisement